Word lid of donateur!

Hieronder staat beschreven wat een lidmaatschap of een donateurschap van de GS/GSA Vereniging Nederland u biedt en hoe u lid of donateur kunt worden.

Lidmaatschap
Als lid kunt u in ons magazijn onderdelen kopen voor uw GS of GSA en deelnemen aan verenigingsactiviteiten. Bovendien ontvangt u ons blad ‘Gazette Speciale’ dat 4x per jaar verschijnt en een magazijnbon. t.w.v. €10,–. Deze bon kan verzilverd worden bij aankoop van onderdelen in ons magazijn. De contributie bedraagt €45,– per jaar, middels automatische incasso. Wanneer u na 1 juli lid wordt geldt een halfjaar-tarief. De contributie bedraagt dan €38,50.
Heeft u interesse om lid te worden van onze vereniging?
Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

U ontvangt vervolgens een lidmaatschapskaart, verenigingssticker en een magazijnbon per post. Vanaf de eerstvolgende verschijningsdatum zult u ook ons verenigingsblad ‘Gazette Spéciale’ ontvangen. Hierin wordt u onder andere op de hoogte gehouden van alle activiteiten van onze vereniging.

Donateurschap
Voor belangstellenden die (nog) niet in het bezit zijn van een GS of GSA bestaat de mogelijkheid donateur te worden van onze vereniging. U kunt als donateur deelnemen aan verenigingsactiviteiten en u ontvangt ons clubblad ‘Gazette Speciale’ Als donateur kunt u geen gebruik maken van het onderdelenmagazijn. De minimale donatie bedraagt €35,– per jaar.
Wilt u donateur worden?
Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

U ontvangt vervolgens een donateursbewijs per post. Vanaf de eerstvolgende verschijningsdatum zult u ook ons verenigingsblad ‘Gazette Spéciale’ ontvangen. Hierin wordt u onder andere op de hoogte gehouden van alle activiteiten van onze vereniging.