Wat doen we

De Citroën GS/GSA-vereniging Nederland is opgericht op 18 mei 1988 en heeft zich ten doel gesteld Citroëns van het type GS en GSA op de (Nederlandse) weg te houden. Op dit moment telt onze vereniging zo’n 200 leden en donateurs, verspreid over het hele land. De kans is groot dat er een medelid bij U in de buurt woont. Het bevorderen van onderlinge contacten tussen GS- en GSA-enthousiasten wordt daarvoor als een belangrijk hulpmiddel gezien.

Vier keer per jaar verschijnt ons verenigingsblad Gazette Spéciale. In dit blad treft u aan; allerlei wetenswaardigheden op GS- en GSA-gebied, verhalen en belevenissen van leden, behandeling van technische zaken en verder alle informatie die voor GS/GSA-liefhebbers van belang kan zijn. Voor leden bestaat bovendien de mogelijkheid een gratis advertentie te plaatsen in de rubrieken aangeboden en gevraagd van het verenigingsblad. Daarnaast verschijnt tussentijds het Gazette Supplement. In dit mededelingenblad wordt onder meer melding gemaakt van activiteiten die op korte termijn spelen, verder zijn de recentelijk binnengekomen advertenties er in opgenomen. Als onze doelstelling U aanspreekt, dan kunt U lid worden van onze vereniging. Voor de contributie hoeft U het niet te laten.

Diverse evenementen verspreid over het jaar
We beginnen in januari met een nieuwjaarsborrel. Daarna staan toertochten en technische evenementen op het jaarprogramma.

Onderdelen magazijn
In ons magazijn ligt een flinke voorraad courante en minder courante onderdelen. Zowel nieuw als gebruikt. Ook bestaat de mogelijkheid tegen een zeer laag tarief speciaal Citroën GS/GSA-gereedschap te huren. Het magazijn gevestigd in Slijk-Ewijk is minimaal 6 keer per jaar op een zaterdag of zondag, exclusief voor leden, geopend.

www.gs-gsavereniging.nl
is het internetadres van de vereniging. Naast algemene informatie treft u op deze site ondermeer aan: een vooruitblik op de eerstvolgende Gazette Spéciale , advertenties en data van de evenementen.

Technische ondersteuning
Heeft u vragen over technische problemen met uw GS dan kunt u contact opnemen met de vereniging. Met al de GS ervaring binnen de vereniging vinden we meestal snel een oplossing.

Inspraak
Inspraak in het te voeren beleid van de vereniging door middel van de algemene vergadering.