Home

Welkom bij de Citroën GS/GSA Vereniging Nederland.

Hier vindt u informatie over onze vereniging (evenementen, verslagen, ons clubblad, magazijn en meer…), maar ook veel informatie over de Citroën GS/GSA zelf. Leden van de club kunnen annonces plaatsen om auto’s of -onderdelen te zoeken of aan te bieden.

Magazijnmededelingen

De laatste magazijnopening van 2019 is achter de rug en het nieuwe jaar is in aantocht. De komende maanden kent het verenigingsmagazijn een winterstop. Vaak is dat ook de periode dat de GS of GSA staat te wachten op het volgende rijseizoen. Anderzijds is de winterperiode ook het moment om met de auto aan de slag te gaan.
Mocht je de komende maanden toch onderdelen nodig hebben dan kun je gedurende de winterstop via postorder de courante onderdelen bestellen. Je kunt dan mailen naar: magazijn@gs-gsavereniging.nl.
De magazijndagen voor het 1e half jaar 2020 staan inmiddels in de agenda.

Secretaris gezocht

Wegens privéomstandigheden heeft Nancy Kolenbrander besloten haar functie van secretaris neer te leggen. We zijn dan ook dringend op zoek naar een nieuwe secretaris, want voor de vereniging is de rol van secretaris een belangrijke functie.

Als bestuurslid ben je samen met de andere bestuursleden verantwoordelijk voor het besturen en vertegenwoordigen van de vereniging. De taken van de secretaris zijn :
• Stelt (samen met de voorzitter) een agenda op voor de bestuursvergaderingen;
• Bereidt (samen met de voorzitter) de (leden)vergaderingen voor;
• Vervangt de voorzitter bij afwezigheid;
• Notuleert de vergaderingen;
• Neemt kennis van de ingekomen stukken, doet daarvan mededeling aan de voorzitter en brengt hierover verslag uit in de bestuursvergadering;
• Handelt de briefwisseling en het e-mailverkeer met derden af;
• Stelt het jaarverslag op van het secretariaat
• Geeft belangrijke informatie door aan het bestuur, de commissies, de leden etc.
• Eventueel aanwezig zijn bij vergaderingen van externe organisties, zoals FEHAC, CitroenContact.

Gemiddeld ben je hiermee circa 3 uur tot 5 uur per maand kwijt. Lijkt het je leuk om met de andere bestuursleden de GS-GSA-vereniging draaiende te houden en op deze manier actief bij te dragen aan het op de weg houden van de Citroen GS/GSA, dan kun je voor nadere informatie contact opnemen met de voorzitter, Wim Boogholt.

GSA avontuur in November editie van Klassiek en techniek

In het recent verschenen novembernummer van Klassiek en Techniek een pracht artikel over het avontuur van Chenjerai.
6 pagina’s met mooie foto’s. Het lezen waard. “Klassiek en techniek” schreef een artikel van Aart van der Haagen over het avontuur dat Chenjerai Groot Wassink beleefde met haar GSA. Deze auto was na een brand in juli eigenlijk ten dode opgeschreven. Maar door haar noeste arbeid, enthousiasme en wat hulp van derden, is deze auto van de ondergang gered en rijdt weer vrolijk rond op de Nederlandse wegen. Lees het hele verhaal in dit blad.

Interessepeiling: wie wil er smeernippels geplaatst hebben op de achterste draagarmen?

De lagers van de achterste draagarmen van de GS/GSA zijn bij productie “voor het leven” gesmeerd. Nu deze auto’s inmiddels een respectabele leeftijd hebben bereikt, is deze smering niet meer voldoende, met overmatige slijtage tot gevolg. Het plaatsen van smeernippels en het regelmatig doorsmeren van de lagers stopt de slijtage. Hiermee kun je in de toekomst een lastige reparatie voorkomen.
Niet iedereen heeft echter de mogelijkheid deze aanpassingen zelf te verrichten.
Bij voldoende belangstelling, kan de Citroën GS-GSA vereniging Ned daarom dit klusje voor je opknappen. Uiteraard tegen een geringe vergoeding en op een nader te bepalen datum ergens in het voorjaar van 2020.

Heb je in principe belangstelling, stuur dan een e-mail.
Deze service is alleen voor leden, maar het is heel makkelijk om lid te worden.

Wordt vervolgd

Rondrit door de Meierij 2019: verslag nu op deze website

15-09-19 was de rondrit door de Meierij georganiseerd vanuit de GS-GSA Vereniging, een verslag hiervan kunt u vanaf nu terugvinden in het Archief.