Wie is wat

Overzicht van functies
We kennen binnen de vereniging de volgende functies:

Het bestuur
* Voorzitter
* Secretaris
* Penningmeester
* Bestuurslid nr. 1
* Bestuurslid nr. 2
* Bestuurslid nr. 3

Commissies ter ondersteuning van het bestuur
* Redactieleden van de Gazette Spéciale
* Technische commissie
* Magazijn commissie
* Evenementen commissie
* G-Shop
* Redactieleden van de homepage
* Ledenadministratie
* Archief

Het bestuur
Voorzitter:
Wim Boogholt,
info@gs-gsavereniging.nl

Secretaris:
Nancy Kolenbrander
secretaris@gs-gsavereniging.nl

Penningmeester:
Simon Witteman
penningmeester@gs-gsavereniging.nl

Ledenadministratie:
Simon Witteman
ledeninfo@gs-gsavereniging.nl

Bestuurslid1:
Frank Zandstra
bestuurslid1@gs-gsavereniging.nl

Bestuurslid2:
Paul Meijer
bestuurslid2@gs-gsavereniging.nl

Bestuurslid3:
Thierry le Grand
bestuurslid3@gs-gsavereniging.nl

Commissies ter ondersteuning van het bestuur
De redactie van de Gazette Spéciale
Hans Picard
Redactie adres:
Antwerpenstraat 10
7559NH Hengelo
redactie_gazette@gs-gsavereniging.nl

De technische commissie
Technische vragen kunt u stellen bij: info@gs-gsavereniging.nl

De magazijn commissie
Commissielid: zie voorzitter
magazijn@gs-gsavereniging.nl
Commissielid: Arnold Hoek

De evenementen commissie
Commissiehoofd:
Thierry le Grand
evenementen@gs-gsavereniging.nl

De redactie van deze webpagina’s
Webmaster:
Stefan Ensing
webmaster@gs-gsavereniging.nl